Neste 1º de maio, Día Internacional do Traballo, queremos en primeiro lugar facer unha homenaxe a todos os traballadores e traballadoras que, durante estes dous anos de pandemia, estiveron prestando os seus servizos de forma incansable para facer que a nosa vida fose o máis parecida posible á etapa anterior á aparición do covid-19. Agora que, grazas ao éxito da vacinación masiva, empezamos a convivir co virus e a recuperar a actividade económica e social case con total normalidade, cremos que é imprescindible recoñecer e non esquecer o labor de tantas persoas que puxeron en risco a súa saúde e a súa vida para que o resto do país seguise adiante.

Neste ano 2022, e a pesar da situación de incerteza xerada pola guerra de Ucraína, acción que condenamos enerxicamente e pola que mostramos a nosa solidariedade co pobo ucraíno, podemos dicir que os traballadores e traballadoras do noso país gozan hoxe de mellores condicións laborais que hai dous anos. Atravesamos por circunstancias excepcionais e o Goberno de España soubo responder, protexendo aos nosos traballadores e traballadoras para que ninguén quede atrás.

Neste sentido, a aprobación da reforma laboral ha suposto un salto cualitativo na calidade do emprego do noso país, non só porque por fin deixamos atrás os desequilibrios nas relacións laborais que ocasionou a reforma laboral do PP, recuperando dereitos que foran arrebatados, senón tamén porque se aposta dunha vez por todas pola contratación indefinida, limitándose a contratación temporal só para circunstancias puntuais. Grazas a esta aposta pola estabilidade no emprego, preto de 13 millóns de persoas no noso país traballan hoxe cun contrato indefinido, segundo os últimos datos da EPA, o que supón a cifra máis elevada da serie histórica.

Ademais, tras o fin da pandemia, a recuperación da actividade económica está a traducirse nun enorme dinamismo do mercado laboral, superándose a barreira dos 20 millóns de ocupados. É xusto recoñecer que non fose posible chegar a esta cifra sen o esforzo que realizou o Goberno ao longo de toda a crise sanitaria, aprobando medidas para protexer o emprego e axudas aos diferentes sectores económicos. É neste momento cando podemos apreciar a importancia que os ERTE tiveron durante todo este proceso, non só para garantir as rendas a unha parte importante da poboación nos momentos máis complicados, senón tamén unha vez que pasou o peor da pandemia, para volver a un mercado laboral que ten músculo para canalizar a recuperación.

Igualmente, debemos poñer en valor o labor dos axentes sociais durante estes dous anos de crise económica, xa que demostraron un exercicio de responsabilidade e altura de miras cando máis necesario era. Os seis acordos sociais para a defensa do emprego, asinados polas organizacións sindicais e empresariais xunto co Goberno, puxeron en evidencia unha vez máis que as medidas que nacen con acordo son as que producen os mellores resultados. É por iso que consideramos que o consenso co que naceu a reforma laboral permitirá que esta desenvolva uns magníficos resultados, como os que xa estamos a ver.

Tamén neste ano 2022 logrouse outro fito para o conxunto de traballadores e traballadoras, como foi a subida do SMI ata chegar á cifra de 1.000 euros mensuais. Con este novo incremento achegámonos cada vez máis ao obxectivo de lograr alcanzar ao final da lexislatura un SMI que chegue ao 60% do salario medio en España, tal e como se contempla na Carta Social Europea. Tanto a subida do SMI como a revalorización das pensións conforme ao IPC, son medidas de xustiza social que buscan avanzar na cohesión social, nun momento o que a incerteza do panorama internacional pode afectar especialmente os sectores sociais máis vulnerables.

Pese ao clima de optimismo que a maioría de indicadores económicos ofrecíannos durante os primeiros meses do ano, a guerra de Ucraína, que xa superou os dous meses de duración, supón unha nova proba para o conxunto de Europa e para a nosa economía. Como xa ocorreu no momento máis duros da pandemia, o Goberno puxo todos os seus esforzos en elaborar un conxunto de medidas que sirvan para loitar contra as consecuencias económicas e sociais do conflito, e en concreto para facer fronte ao aumento da inflación e ao incremento dos prezos enerxéticos. A convalidación do Plan de resposta ao impacto da guerra, é esencial tanto para soster ao noso tecido produtivo fronte a este shock como para axudar ás familias. Por iso agradecemos o apoio dos grupos políticos que votaron a favor da norma, antepoñendo o sentido de Estado e a responsabilidade coa sociedade aos fins partidistas.

Paralelamente a este Plan de Resposta, o Goberno quere impulsar un Pacto de Rendas xunto coas organizacións empresariais e sindicais, para evitar que a nosa economía véxase afectada por unha espiral inflacionista. Esta medida, xunto co recoñecemento no seo da Unión Europea da excepcionalidade ibérica de España e Portugal no ámbito enerxético, axudarán a que aos poucos a inflación poida volver a niveis máis razoables, empezando polo importe da factura eléctrica e de gas que están a soportar nos últimos meses tanto empresas como fogares.

Quedan moitos retos pendentes para os próximos meses: a aprobación do Estatuto do Bolseiro, a ratificación do Convenio 189 da OIT sobre traballo doméstico, na liña de seguir dignificando as condicións de traballo das persoas traballadoras, e seguir avanzando na Compoñente 23 do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia, co obxectivo de modernizar e facer máis inclusivo o noso mercado laboral. Unha vez máis, os e as socialistas seguiremos celebrando o 1º de Maio co compromiso seguir traballando para lograr máis e mellor emprego.

VIVA O 1º DE MAIO!