Porque tódalas opinións contan para nós, fomentaremos a participación veciñal nos Consellos parroquiais, avanzaremos nos orzamentos participativos e potenciaremos o papel do Consello Social do Concello contando con tódalas asociacións.