Porque é xusto que todas e todos teñamos os mesmos dereitos e oportunidades, poñeremos en marcha a Concellería de Igualdade, Diversidade e Inclusión xunto co Consello Municipal da Discapacidade.