Porque as persoas somos o máis importante, Lugo é o primeiro concello galego en investimento social e queremos ser o primeiro de España, polo que aumentaremos o orzamento desta área. Farémolo destinando unha parte dos ingresos da ORA e o aforro en consumo enerxético.