Porque o rural é un dos nosos sinais de identidade, promoveremos o saneamento e abastecemento de auga nas parroquias, a rehabilitación dos núcleos rurais e ampliaremos as pistas de aglomerado en quente.