Porque pensamos no futuro, reduciremos un 40% o consumo enerxético con criterios de eficiencia, modernizaremos o transporte público e potenciaremos o uso da bicicleta recuperando espazos urbanos para as persoas.

Impulsaremos o mercado de productos ecolóxicos e favoreceremos a redución, reutilización e reciclaxe.