Porque cremos en Europa, unirémonos á Estratexia Europea 2020 para consolidar a transformación do noso Concello coa creación dunha Unidade Municipal especializada na captación de fondos europeos.

Impulsaremos alianzas e sinerxías europeas para situarnos como destino atractivo para empresas e inversores.