Porque o emprego de calidade é a nosa prioridade, implantaremos un programa de emprego rural e un plan para recuperar postos de traballo na construcción cun modelo máis sostible baseado na madeira e na rehabilitación.

Aumentaremos a protección das cláusulas sociais que blindan os dereitos dos traballadores nos contratos municipais.